Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις

Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού (Μαθηματικής Ανάλυσης) ● Έτος 2011

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού (Μαθηματικής Ανάλυσης) ● Έτος 2011

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού (Μαθηματικής Ανάλυσης) ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2011 | ISBN 9789608333390 σελ.504

Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον ● Ευάγγ. Σπανδάγος

Χρίστος Παπακυριακόπουλος

Χρίστος Παπακυριακόπουλος, ο ερημίτης του Πρίνστον ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2008 | ISBN 9789608333253 σελ.158

Εύδημος ο Ρόδιος ο ιστορικός των Μαθηματικών και της αστρονομίας

Εύδημος ο Ρόδιος ο ιστορικός των Μαθηματικών και της αστρονομίας

Εύδημος ο Ρόδιος ο ιστορικός των Μαθηματικών και της αστρονομίας ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2007 | ISBN 9789608333239 σελ.121

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγγ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγγ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2006 | ISBN 9789608333185 σελ.150