Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις

Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις

Η Μαθηματική συναγωγή του Παππου του Αλεξανδρεως Τ.Δ’. ● Έτος 2006

Η Μαθηματική συναγωγή του Παππου του Αλεξανδρεως Τ.Δ'. ● Έτος 2006

Τ. Δ'. Η Μαθηματική συναγωγή του Παππου του Αλεξανδρεως ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2006 | ISBN 9608333180 σελ.

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγγ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγγ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2004 | ISBN 9789608333109 σελ.408

Η Μαθηματική συναγωγή του παππού του Αλεξανδρέως Τ. Β’. ● Έτος 2004

Η Μαθηματική συναγωγή του παππού του Αλεξανδρέως Τ. Β'. ● Έτος 2004

Τ. Β'. Η Μαθηματική συναγωγή του παππού του Αλεξανδρέως ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2004 | ISBN 9608333105 σελ.