Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις

Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγ. Κ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγ. Κ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως | Βιβλία Β', Γ' και Δ'. ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2001 | ISBN 9789607007926 σελ.424