Συγγραφέας: Ανδρέας Αθανασιάδης

Συγγραφέας: Ανδρέας Αθανασιάδης

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις μετασχηματισμοί

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις μετασχηματισμοί

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, μετασχηματισμοί ● Ανδρέας Αθανασιάδης ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2003 | ISBN 9604318489 σελ.

Ασκήσεις Διαφορικού & Ολοκλ. Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών

Ασκήσεις Διαφορικού & Ολοκλ. Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών

Ασκήσεις διαφορικού & Ολοκληρωτικού Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών ● Ανδρέας Αθανασιάδης ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2002 | ISBN 9789604313365 σελ.398