Συγγραφέας: Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης

Συγγραφέας: Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες: Από την ύλη Μαθηματικών Γυμνασίου

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες: Από την ύλη Μαθηματικών Γυμνασίου

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες: Από την ύλη Μαθηματικών Γυμνασίου | Διαγωνισμοί του δημοσίου τομέα και τραπεζών ● Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης ● Εκδόσεις: Σύγχρονη Πένα - 2008 | ISBN 9789607591760 σελ.352

Διαγωνισμοί τραπεζών: Πρακτική Αριθμητική, νεοελληνική γλώσσα κ.α

Διαγωνισμοί τραπεζών: Πρακτική Αριθμητική

Διαγωνισμοί τραπεζών: Πρακτική Αριθμητική, νεοελληνική γλώσσα κ.α | Σύστημα ερωτήσεων πολλαπλών επίλογων. ● Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης ● Εκδόσεις: Σύγχρονη Πένα - 2004 | ISBN 9789607591289 σελ.370