Αρχαίοι – Αρχαιότητα & Μαθηματικά

Αρχαίοι – Αρχαιότητα & Μαθηματικά

Μαθηματικές μετρήσεις στην αρχαία Ελλάδα ● Δημήτρης Τσιμπουράκης

Μαθηματικές μετρήσεις στην αρχαία Ελλάδα ● Δημήτρης Τσιμπουράκης

Μαθηματικές μετρήσεις στην αρχαία Ελλάδα | Αστρονομία, γεωδαισία, Γεωμετρία, γεωγραφία. ● Δημήτρης Τσιμπουράκης ● Εκδόσεις: Αίολος - 2002 | ISBN 9789605211059 σελ.288

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγ. Κ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως ● Ευάγ. Κ. Σπανδάγος

Η Μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως | Βιβλία Β', Γ' και Δ'. ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2001 | ISBN 9789607007926 σελ.424

Η αρχαία ελληνική θρησκεία & τα Μαθηματικά ● Διαμαντής Κων. Κούτουλας

Η αρχαία ελληνική θρησκεία & τα Μαθηματικά ● Διαμαντής Κων. Κούτουλας

Η αρχαία ελληνική θρησκεία και τα Μαθηματικά | Η επανάσταση των αρρήτων αριθμών στην ελληνική σκέψη. ● Διαμαντής Κων. Κούτουλας ● Εκδόσεις: Δίον - 2001 | ISBN 9789608100169 σελ.192