Αρχαίοι – Αρχαιότητα & Μαθηματικά

Αρχαίοι – Αρχαιότητα & Μαθηματικά

Η αναγέννηση του Αρχιμήδη ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις Νεφέλη ● 2011

Η αναγέννηση του Αρχιμήδη ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις Νεφέλη ● 2011

Η αναγέννηση του Αρχιμήδη | Πως ένα μεσαιωνικό Βιβλίο του 10ου Αιώνα Ανατρέπει Παγιωμένες απόψεις για τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Νεφέλη - 2011 | ISBN 9789602119976 σελ.216

Αρχαίοι Ρόδιοι Μαθηματικοί και αστρονόμοι ● Συλλ. έργο ● 2011

Αρχαίοι Ρόδιοι Μαθηματικοί και αστρονόμοι ● Συλλ. έργο ● 2011

Αρχαίοι Ρόδιοι Μαθηματικοί και αστρονόμοι ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Παπαδομαρκάκης, Ιωάννης Χ. - Τσομαρέλη, Τριανταφυλλιά Σ. - Καραγιάννης, Ιωάννης Β. - 2011 | ISBN 9789609326247 σελ.128

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική | Και αρχαία ελληνική πρακτική αριθμητική. ● Γιαννούλης Ν. Βρατσάνος ● Εκδόσεις: Δίαυλος - 2010 | ISBN 9789605312640 σελ.220