Ασκήσεις Μαθηματικών – Προβλήματα – Τεστ

Ασκήσεις Μαθηματικών – Προβλήματα – Τεστ

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά, οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα ● Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός ● Εκδόσεις: Μπένου - 2002 | ISBN 960824921X σελ.

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων ● Ιωάννης Μανωλόπουλος

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων ● Ιωάννης Μανωλόπουλος

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων | Θεωρία και πρακτική για μαθηματικούς διαγωνισμούς Πληροφορικής. ● Ιωάννης Μανωλόπουλος ● Εκδόσεις: Σαββάλας - 2002 | ISBN 9789604607334 σελ.256

Ασκήσεις Διαφορικού & Ολοκλ. Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών

Ασκήσεις Διαφορικού & Ολοκλ. Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών

Ασκήσεις διαφορικού & Ολοκληρωτικού Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών ● Ανδρέας Αθανασιάδης ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2002 | ISBN 9789604313365 σελ.398

Χρηματοοικονομικά θέματα ● Γιώργος Καραθανάσης ● Εκδόσεις Μπένου

Χρηματοοικονομικά θέματα ● Γιώργος Καραθανάσης ● Εκδόσεις Μπένου

Χρηματοοικονομικά θέματα | Εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων - αριθμητικά παραδείγματα και απαντήσεις. ● Γιώργος Καραθανάσης ● Εκδόσεις: Μπένου - 2002 | ISBN 9789608249271 σελ.296