Ασκήσεις Μαθηματικών – Προβλήματα – Τεστ

Ασκήσεις Μαθηματικών – Προβλήματα – Τεστ

Λυμένα προβλήματα οικονομικών Μαθηματικών και πρακτικής Αριθμητικής

Λυμένα προβλήματα οικονομικών Μαθηματικών και πρακτικής Αριθμητικής

Λυμένα προβλήματα οικονομικών Μαθηματικών και πρακτικής Αριθμητικής | Για Σπουδαστές Οικονομίας και Διοίκησης, Τραπεζικούς Υπάλληλους, Υποψήφιους Διαγωνισμών: Δημοσίου ΝΠΔΔ - ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ - ΟΓΑ κλπ. ● Θεόδωρος Η. Αποστολόπουλος ● Εκδόσεις: Αθηνά - 1999 | ISBN 9789608540552 σελ.168

Μαθηματικοί γρίφοι 1 ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● 1999

Μαθηματικοί γρίφοι 1 ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● 1999

Μαθηματικοί γρίφοι 1 | Εκατόν Πενήντα (150) Προβλήματα από τη Στήλη «Σπαζοκεφαλιές» του Περιοδικού Quantum. ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● Εκδόσεις: Κάτοπτρο - 1999 | ISBN 9789607778000 σελ.154