Ασκήσεις Μαθηματικών – Προβλήματα – Τεστ

Ασκήσεις Μαθηματικών – Προβλήματα – Τεστ

Θέματα διδακτικής Μαθηματικών ΙΙΙ ● Γιώργος και Κώστας Δαρδανός

Θέματα διδακτικής Μαθηματικών ΙΙΙ ● Γιώργος και Κώστας Δαρδανός

Θέματα διδακτικής Μαθηματικών ΙΙΙ | Διδακτική Μαθηματικών και νέες τεχνολογίες - 4η διεθνής επιστημονική διημερίδα. ● Γιώργος και Κώστας Δαρδανός ● Εκδόσεις: Gutenberg - 1997 | ISBN 9789600106930 σελ.480

Λυμένες ασκήσεις στη θεωρία αριθμών ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● 1994

Λυμένες ασκήσεις στη θεωρία αριθμών ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● 1994

Λυμένες ασκήσεις στη θεωρία αριθμών | Υπομνήσεις θεωρίας, 333 λυμένες ασκήσεις, θέματα Α.Ε.Ι. , θέματα Μαθηματικών ολυμπιάδων. ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 1994 | ISBN 9789607007582 σελ.224

Πρώτες έννοιες – πρώτες γνώσεις (με αυτοκόλλητα) ● Παναγιώτα Καψή

Πρώτες έννοιες - πρώτες γνώσεις (με αυτοκόλλητα) ● Παναγιώτα Καψή

Πρώτες έννοιες - πρώτες γνώσεις (με αυτοκόλλητα) | Προπαρασκευαστικές ασκήσεις για τη γραφή, την ανάγνωση και τα Μαθηματικά. ● Παναγιώτα Καψή ● Εκδόσεις: Καστούμη - 1990 | ISBN 9789607238085 σελ.64