Βιβλία Διακριτών Μαθηματικών

Βιβλία Διακριτών Μαθηματικών

Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της επιστήμης των υπολογιστών

Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της επιστήμης των υπολογιστών

Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της επιστήμης των υπολογιστών | Α. Τα Μαθηματικά της επιστήμης των υπολογιστών - Β. Προβλήματα και λύσεις. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Gutenberg - 2008 | ISBN 9789600112399 σελ.250