Συγγραφέας: Δημήτρης Καραγιαννάκης

Συγγραφέας: Δημήτρης Καραγιαννάκης

Διακριτές και συνεχείς Μαθηματικές μέθοδοι ● Δημήτριος Καραγιαννάκης

Διακριτές και συνεχείς Μαθηματικές μέθοδοι ● Δημήτριος Καραγιαννάκης

Διακριτές και συνεχείς Μαθηματικές μέθοδοι | Με έμφαση στις εφαρμογές τους στην πληροφορική ● Δημήτρης Καραγιαννάκης ● Εκδόσεις: Δίσιγμα - 2014 | ISBN 9789609495479 σελ.161