Εκδόσεις: Δίαυλος

Εκδόσεις: Δίαυλος

Αρχές και μεγάλες ιδέες για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Αρχές και μεγάλες ιδέες για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Αρχές και μεγάλες ιδέες για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Δίαυλος - 2012 | ISBN 9789605312978 σελ.134

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις και αρχαία ελληνική πρακτική Αριθμητική | Και αρχαία ελληνική πρακτική αριθμητική. ● Γιαννούλης Ν. Βρατσάνος ● Εκδόσεις: Δίαυλος - 2010 | ISBN 9789605312640 σελ.220

Μαθηματικό εγκόλπιο ● Αλέξανδρος Λαζαρίδης ● Εκδόσεις Δίαυλος ● 2009

Μαθηματικό εγκόλπιο ● Αλέξανδρος Λαζαρίδης ● Εκδόσεις Δίαυλος ● 2009

Μαθηματικό εγκόλπιο | Οδηγός αναφοράς για μαθητές, υποψήφιους ειςαγωγικών εξετάσεων, φοιτητές, σπουδαστές, διαγωνιζόμενους ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικούς, Μηχανικούς, τεχνικούς. ● Αλέξανδρος Ν. Λαζαρίδης ● Εκδόσεις: Δίαυλος - 2009 | ISBN 9789605312428 σελ.330