Εκδόσεις: Διηνεκές

Εκδόσεις: Διηνεκές

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας ● Γιώρ. Μιχαηλίδης ● Διηνεκές

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας ● Γιώρ. Μιχαηλίδης ● Διηνεκές

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Γενικής παιδείας: Συναρτήσεις, στατιστική, πιθανότητες ● Γεώργιος Μιχαηλίδης ● Εκδόσεις: Διηνεκές - 2007 | ISBN 9789606644221 σελ.512

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης Τ.Β’. ● Γιώργος Μιχαηλίδης

Μαθηματικά Γ' Λυκείου θετικής κατεύθυνσης Τ.Β'. ● Γιώργος Μιχαηλίδης

Τ.Β'. Μαθηματικά Γ' Λυκείου θετικής κατεύθυνσης | Θετική και τεχνολογική κατεύθυνση. Παράγωγος - Ολοκληρώματα ● Γεώργιος Μιχαηλίδης ● Εκδόσεις: Διηνεκές - 2007 | ISBN 9789606644207 σελ.554