Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής: Γενικής Παιδείας – Γ’ Λυκείου

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής: Γενικής Παιδείας - Γ' Λυκείου

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής: Γενικής Παιδείας - Γ' Λυκείου ● Αντώνης Σκιαδάς ● Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα - 2009 | ISBN 9789601904788 σελ.448