Εκδόσεις: Gutenberg

Εκδόσεις: Gutenberg

Θέματα οντολογίας, μεταφυσικής, φιλοσοφίας των Μαθηματικών & λογικής

Θέματα οντολογίας

Θέματα οντολογίας, μεταφυσικής, φιλοσοφίας των Μαθηματικών και λογικής | Τιμητικός Τόμος In Memorial Δημητριου Δ. Μουκάνου. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Gutenberg - 2018 | ISBN 9789600119053 σελ.320

Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο ● Συλλογικό ● Gutenberg

Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο ● Συλλογικό ● Gutenberg

Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο | Διδασκαλία με επίκεντρο το παιδί και την ανάπτυξή του. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Gutenberg - 2017 | ISBN 9789600118629 σελ.918

Ανάμεσα στο μέρος & στο όλο: Αναστοχαστική οικοδόμηση Μαθηματικών

Ανάμεσα στο μέρος & στο όλο: Αναστοχαστική οικοδόμηση Μαθηματικών

Ανάμεσα στο μέρος και στο όλο: Αναστοχαστική οικοδόμηση Μαθηματικών εννοιών | Αναστοχαστική Οικοδόμηση Μαθηματικών Εννοιών. ● Φραγκίσκος Καλαβάσης ● Εκδόσεις: Gutenberg - 2015 | ISBN 9789600116946 σελ.416