Εκδόσεις: Gutenberg

Εκδόσεις: Gutenberg

Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους

Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους

Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους ● Γιώργος και Κώστας Δαρδανός ● Εκδόσεις: Gutenberg - 2000 | ISBN 9789600108484 σελ.416

Η ερώτηση ως μέσο αγωγής της σκέψης ● Κώστας Βαϊνάς ● Εκδ. Gutenberg

Η ερώτηση ως μέσο αγωγής της σκέψης ● Κώστας Βαϊνάς ● Εκδ. Gutenberg

Η ερώτηση ως μέσο αγωγής της σκέψης | Αποδεικτική απόπειρα με ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών. ● Κώστας Βαϊνάς ● Εκδόσεις: Gutenberg - 1998 | ISBN 9789600107364 σελ.128