Εκδόσεις: Κάκτος

Εκδόσεις: Κάκτος

Νικόμαχος ● Νικόμαχος ο Γερασηνός ● Εκδ. Κάκτος ● ISBN 9789603528401

Νικόμαχος ● Νικόμαχος ο Γερασηνός ● Εκδ. Κάκτος ● ISBN 9789603528401

Νικόμαχος | Αριθμητική εισαγωγή - Αρμονικών Εγχειρίδιον - Αποσπάσματα - Θεολογούμενα της Αριθμητικής - Προβλήματα Αριθμητικά. ● Νικόμαχος ο Γερασηνός ● Εκδόσεις: Κάκτος - 2009 | ISBN 9789603528401 σελ.512