Εκδόσεις: Κέδρος

Εκδόσεις: Κέδρος

Η πρώτη μου Αριθμητική στο Νηπιαγωγείο ● Ηλίας Καμπανάς ● Κέδρος

Η πρώτη μου Αριθμητική στο Νηπιαγωγείο ● Ηλίας Καμπανάς ● Κέδρος

Η πρώτη μου Αριθμητική στο Νηπιαγωγείο | Με το Μολυβούλη και τη Μολυβούλα. Σύμφωνα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο ● Ηλίας Καμπανάς ● Εκδόσεις: Κέδρος - 2004 | ISBN 9789600425208 σελ.84