Εκδόσεις: Κωστόγιαννος

Εκδόσεις: Κωστόγιαννος

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας ● Βασίλειος Αθανασόπουλος ● Εκδόσεις: Κωστόγιαννος - 2005 | ISBN 9605431793 σελ.

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου | Ανάλυση Στατιστική Πιθανότητες ● Γκουβιέρος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Ανάλυση Στατιστική Πιθανότητες ● Γκουβιέρος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Ανάλυση - Στατιστική - Πιθανότητες ● Χρήστος Γκουβιέρος ● Εκδόσεις: Κωστόγιαννος - 2004 | ISBN 9789605431686 σελ.350