Εκδόσεις: Κωστόγιαννος

Εκδόσεις: Κωστόγιαννος

Σύγχρονες διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά

Σύγχρονες διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά

Σύγχρονες διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά ● Τάσος Μπαρκάτσας ● Εκδόσεις: Κωστόγιαννος - 2003 | ISBN 9789605431310 σελ.464

Σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μαθηματικά 21ου αι.

Σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μαθηματικά 21ου αι.

Σύγχρονες διδακτικές & μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά 21ου αιώνα ● Αναστάσιος Μπαρκατσάς ● Εκδόσεις: Κωστόγιαννος - 2002 | ISBN 9605431319 σελ.