Εκδόσεις: Liberal Books

Εκδόσεις: Liberal Books

Δομή και διορατικότητα: Μια θεωρία για την διδασκαλία των Μαθηματικών

Δομή και διορατικότητα: Μια θεωρία για την διδασκαλία των Μαθηματικών

Δομή και διορατικότητα: Μια θεωρία για την διδασκαλία των Μαθηματικών | Μια θεωρία για τη μαθηματική εκπαίδευση. ● Pierre M. Van ● Εκδόσεις: Liberal Books - 2011 | ISBN 9789609945950 σελ.320