Εκδόσεις: Μπένου

Εκδόσεις: Μπένου

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού. Επιχειρησιακά & οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού. Επιχειρησιακά & οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα | Σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα - παρουσίαση με τη χρήση του Excel. ● Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός ● Εκδόσεις: Μπένου - 2012 | ISBN 9789608249936 σελ.576

Ανώτερα Μαθηματικά ● Παναγιώτης Κατερίνης ● Εκδόσεις Μπένου ● 2012

Ανώτερα Μαθηματικά ● Παναγιώτης Κατερίνης ● Εκδόσεις Μπένου ● 2012

Ανώτερα Μαθηματικά | Μαθηματικός λογισμός, γραμμική άλγεβρα, γραμμική δυναμική, εφαρμογές στα οικονομικά ● Ηλίας Γ. Φλυτζάνης ● Εκδόσεις: Μπένου - 2012 | ISBN 9789608249905 σελ.1047

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού. Επιχειρησιακά & οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού. Επιχειρησιακά & οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα ● Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός ● Εκδόσεις: Μπένου - 2006 | ISBN 9789608249219 σελ.499

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά, οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα ● Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός ● Εκδόσεις: Μπένου - 2002 | ISBN 960824921X σελ.

Χρηματοοικονομικά θέματα ● Γιώργος Καραθανάσης ● Εκδόσεις Μπένου

Χρηματοοικονομικά θέματα ● Γιώργος Καραθανάσης ● Εκδόσεις Μπένου

Χρηματοοικονομικά θέματα | Εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων - αριθμητικά παραδείγματα και απαντήσεις. ● Γιώργος Καραθανάσης ● Εκδόσεις: Μπένου - 2002 | ISBN 9789608249271 σελ.296