Εκδόσεις: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκδόσεις: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαλέξεις Μαθηματικών της οικονομικής επιστήμης βιβλιοδετημένη έκδοση

Διαλέξεις Μαθηματικών της οικονομικής επιστήμης βιβλιοδετημένη έκδοση

Διαλέξεις Μαθηματικών της οικονομικής επιστήμης (βιβλιοδετημένη έκδοση) ● Ευθύμιος Γ. Τσιώνας ● Εκδόσεις: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - 2014 | ISBN 9786188149915 σελ.546

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών ● 2008

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών ● 2008

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών | Με ασκήσεις και λύσεις. ● Κωνσταντίνος Μπουρλάκης ● Εκδόσεις: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - 2008 | ISBN 9789609856614 σελ.764