Εκδόσεις Πανεπιστημιακές Κρήτης – ΙΤΕ

Εκδόσεις Πανεπιστημιακές Κρήτης – ΙΤΕ

Διαμάχες για την ιστορία των αρχαίων Μαθηματικών ● ISBN 9605242192

Διαμάχες για την ιστορία των αρχαίων Μαθηματικών ● ISBN 9605242192

Διαμάχες για την ιστορία των αρχαίων Μαθηματικών ● Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2006 | ISBN 9605242192 σελ.

Απειροστικός Λογισμός Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Αναλυτική Γεωμετρία

Απειροστικός Λογισμός Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Αναλυτική Γεωμετρία

Απειροστικός Λογισμός | Συναρτήσεις μιας μεταβλητής και Αναλυτική Γεωμετρία. ● Ross L. Finney ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2006 | ISBN 9789605241834 σελ.920

Αριθμητικές μέθοδοι προγράμματα για Μαθηματικούς υπολογισμούς Fortran

Αριθμητικές μέθοδοι προγράμματα για Μαθηματικούς υπολογισμούς Fortran

Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για Μαθηματικούς υπολογισμούς | Με προγράμματα Fortran σε δισκέτα. ● George E. Forsythe ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2006 | ISBN 9789607309556 σελ.300