Εκδόσεις Πανεπιστημιακές Κρήτης – ΙΤΕ

Εκδόσεις Πανεπιστημιακές Κρήτης – ΙΤΕ

Θέματα από την ιστορία των Μαθηματικών ● Γιάννης Χριστιανίδης ● 2003

Θέματα από την ιστορία των Μαθηματικών ● Γιάννης Χριστιανίδης ● 2003

Θέματα από την ιστορία των Μαθηματικών | Αιγυπτιακά, Βαβυλωνιακά και ελληνικά Μαθηματικά. ● Γιάννης Χριστιανίδης ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2003 | ISBN 9789605241636 σελ.196

Η αφύπνιση της επιστήμης ● Bartel Leentert Van der Waerden ● 2003

Η αφύπνιση της επιστήμης ● Bartel Leentert Van der Waerden ● 2003

Η αφύπνιση της επιστήμης | Αιγυπτιακά Βαβυλωνιακά και ελληνικά Μαθηματικά. ● Bartel Leentert Van der Waerden ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2003 | ISBN 9789605240882 σελ.374