Εκδόσεις: Σαββάλας

Εκδόσεις: Σαββάλας

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων ● Ιωάννης Μανωλόπουλος

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων ● Ιωάννης Μανωλόπουλος

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων | Θεωρία και πρακτική για μαθηματικούς διαγωνισμούς Πληροφορικής. ● Ιωάννης Μανωλόπουλος ● Εκδόσεις: Σαββάλας - 2002 | ISBN 9789604607334 σελ.256

Το πρόβλημα και η επίλυσή του ● Δημήτρης Λ. Καραγεώργος ● Σαββάλας

Το πρόβλημα και η επίλυσή του ● Δημήτρης Λ. Καραγεώργος ● Σαββάλας

Το πρόβλημα και η επίλυσή του | Μια διδακτική προσέγγιση ● Δημήτρης Λ. Καραγεώργος ● Εκδόσεις: Σαββάλας - 2000 | ISBN 9789604604685 σελ.351