Εκδόσεις: Σταμούλη

Εκδόσεις: Σταμούλη

Πρακτική Αριθμητική | ΑΣΕΠ, Τράπεζες, Δημόσιο ● Θεόδ. Αποστολόπουλος

Πρακτική Αριθμητική | ΑΣΕΠ

Πρακτική Αριθμητική | Για τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, Τραπεζών και οργανισμών του δημοσίου. ● Θεόδωρος Η. Αποστολόπουλος ● Εκδόσεις: Σταμούλη - 2005 | ISBN 9789603516057 σελ.288