Εκδόσεις: Τραυλός

Εκδόσεις: Τραυλός

Σε φάση μετάβασης ιστορίες συνεργασίας. Γυμνασιακά Μαθηματικά

Σε φάση μετάβασης ιστορίες συνεργασίας. Γυμνασιακά Μαθηματικά

Σε φάση μετάβασης ιστορίες συνεργασίας στην τάξη των γυμνασιακών Μαθηματικών | Ιστορίες (συν)εργασίας στην τάξη των Γυμνασιακών Μαθηματικών. ● Κατερίνα Καλφοπούλου ● Εκδόσεις: Τραυλός - 2018 | ISBN 9786185061173 σελ.272

Ο Γιάννης που αγάπησα: Ιστορίες ανατροπής στην τάξη των Μαθηματικών

Ο Γιάννης που αγάπησα: Ιστορίες ανατροπής στην τάξη των Μαθηματικών

Ο Γιάννης που αγάπησα: Ιστορίες ανατροπής στην τάξη των Μαθηματικών | Ιστορίες ανατροπής στην τάξη των Μαθηματικών. ● Κατερίνα Καλφοπούλου ● Εκδόσεις: Τραυλός - 2017 | ISBN 9786185061111 σελ.254