Εκδόσεις: Τραυλός

Εκδόσεις: Τραυλός

Μαθηματικά της ζωής: Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της ύπαρξης ● Stewart

Μαθηματικά της ζωής: Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της ύπαρξης ● Stewart

Τα Μαθηματικά της ζωής: Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της ύπαρξης | Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της ύπαρξης. ● Ian Stewart ● Εκδόσεις: Τραυλός - 2012 | ISBN 9789606640841 σελ.576

Ο γρίφος της Σεχραζάντ & άλλοι καταπληκτικοί γρίφοι αρχαίοι σύγχρονοι

Ο γρίφος της Σεχραζάντ & άλλοι καταπληκτικοί γρίφοι αρχαίοι σύγχρονοι

Ο γρίφος της Σεχραζάντ και άλλοι καταπληκτικοί γρίφοι αρχαίοι και σύγχρονοι | Και αλλά αινίγματα μαθηματικής λογικής. ● Raymond Smullyant ● Εκδόσεις: Τραυλός - 2011 | ISBN 9789606640704 σελ.288