Εκδόσεις: Τροχαλία

Εκδόσεις: Τροχαλία

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις Τροχαλία

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις Τροχαλία

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά | Κείμενα ιστορίας και φιλοσοφίας. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Τροχαλία - 1993 | ISBN 9789607022325 σελ.328