Εκδόσεις: University Studio Press

Εκδόσεις: University Studio Press

Το «αόρατο χέρι» του Adam Smith είναι εδώ ● Αντώνης Παπαγιαννόπουλος

Το «αόρατο χέρι» του Adam Smith είναι εδώ ● Αντώνης Παπαγιαννόπουλος

Το «αόρατο χέρι» του Adam Smith είναι εδώ | Η Πολιτική Οικονομία σε Συναπόδειξη με την Οικολογία, τη Φυσική και τα Μαθηματικά. ● Αντώνης Παπαγιαννόπουλος ● Εκδόσεις: University Studio Press - 2014 | ISBN 9789601221939 σελ.380

Δυσκολίες στα Μαθηματικά λεκτικά προβλήματα ● Κωνσταντίνος Δαραής

Δυσκολίες στα Μαθηματικά λεκτικά προβλήματα ● Κωνσταντίνος Δαραής

Δυσκολίες στα Μαθηματικά λεκτικά προβλήματα | Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθηματικών Λεκτικών Προβλημάτων για Μαθητές Ε', ΣΤ' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου. ● Κωνσταντίνος Δαραής ● Εκδόσεις: University Studio Press - 2010 | ISBN 9789601219509 σελ.196