Εκδόσεις: Χριστοδουλίδη

Εκδόσεις: Χριστοδουλίδη

Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διαν. & γρ. Άλγεβρας

Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διαν. & γρ. Άλγεβρας

Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διαν. & γραμ. Άλγεβρας ● Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης ● Εκδόσεις: Χριστοδουλίδη - 2006 | ISBN 9608183561 σελ.