Εκδόσεις: Χρήστος Ε. Δαρδανός

Εκδόσεις: Χρήστος Ε. Δαρδανός

Προσεγγίσεις Μαθηματικών & Φυσικής απ’ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Προσεγγίσεις Μαθηματικών & Φυσικής απ' τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Προσεγγίσεις Μαθηματικών & Φυσικής απ' τα παιδιά προσχολικής ηλικίας | Θεωρία και πράξη. ● Αικατερίνη Καπελού ● Εκδόσεις: Χρήστος Ε. Δαρδανός - 2008 | ISBN 9789603802020 σελ.130