Εκδοτικός Όμιλος: Μακεδονικές Εκδόσεις

Εκδοτικός Όμιλος: Μακεδονικές Εκδόσεις

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής ● Ιωακείμ Γρυσπολάκης ● Εκδόσεις: Μακεδονικές Εκδόσεις - 2003 | ISBN 9603192392 σελ.

Μαθηματικά ΙΙ ● Παναγιώτης Αντωνόπουλος ● Εκδ. Μακεδονικές Εκδόσεις

Μαθηματικά ΙΙ ● Παναγιώτης Αντωνόπουλος ● Εκδ. Μακεδονικές Εκδόσεις

Μαθηματικά ΙΙ | Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων. Στοιχεία πιθανοτήτων και εφαρμοσμένης στατιστικής ● Παναγιώτης Αντωνόπουλος ● Εκδόσεις: Μακεδονικές Εκδόσεις - 2003 | ISBN 9789603192459 σελ.209