Εκδοτικός Όμιλος: Συγγραφέων Καθηγητών

Εκδοτικός Όμιλος: Συγγραφέων Καθηγητών

Γεωμετρία Β’ Λυκείου γενικής παιδέιας: Φροντιστηριακό βοήθημα ● 2004

Γεωμετρία Β' Λυκείου γενικής παιδέιας: Φροντιστηριακό βοήθημα ● 2004

Γεωμετρία Β' Λυκείου γενικής παιδέιας: Φροντιστηριακό βοήθημα ● Γεώργιος Βλάχος ● Εκδόσεις: Συγγραφέων Καθηγητών - 2004 | ISBN 9608207495 σελ.