Συγγραφέας: Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος

Βιβλία Μαθηματικών από τον Συγγραφέα Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος

Η συμβολή του Πλάτωνος στην ανάπτυξη των Μαθηματικών επιστημών

Η συμβολή του Πλάτωνος στην ανάπτυξη των Μαθηματικών επιστημών

Η συμβολή του Πλάτωνος στην ανάπτυξη των Μαθηματικών επιστημών ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2020 | ISBN 9789608333703 σελ.178

Οι Μαθηματικές εργασίες του Πυθαγόρου και των μαθητών του ● Έτος 2016

Οι Μαθηματικές εργασίες του Πυθαγόρου και των μαθητών του ● Έτος 2016

Οι Μαθηματικές εργασίες του Πυθαγόρου και των μαθητών του ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2016 | ISBN 9789608333598 σελ.

Συμβολή των Αράβων στη διάσωση & διάδωση αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων

Συμβολή των Αράβων στη διάσωση & διάδωση αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων

Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδωση αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2015 | ISBN 9789608333574 σελ.136

Πρόκλου: «Περί σφαίρας» – Δαμιανού: «Κεφάλαια των οπτικών υποθέσεων»

Πρόκλου: «Περί σφαίρας» - Δαμιανού: «Κεφάλαια των οπτικών υποθέσεων»

Πρόκλου: «Περί σφαίρας» - Δαμιανού: «Κεφάλαια των οπτικών υποθέσεων» ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2012 | ISBN 9789608333437 σελ.172

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού (Μαθηματικής Ανάλυσης) ● Έτος 2011

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού (Μαθηματικής Ανάλυσης) ● Έτος 2011

Ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού (Μαθηματικής Ανάλυσης) ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Εκδόσεις: Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 2011 | ISBN 9789608333390 σελ.504