Συγγραφέας: Ευγενία Γ. Κολέζα

Συγγραφέας: Ευγενία Γ. Κολέζα

Μαθηματικά & σχολικά Μαθηματικά ● Ευγενία Κολέζα ● Ελληνικά Γράμματα

Μαθηματικά & σχολικά Μαθηματικά ● Ευγενία Κολέζα ● Ελληνικά Γράμματα

Μαθηματικά και σχολικά Μαθηματικά | Επιστημολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση της μαθηματικής εκπαίδευσης. ● Ευγενία Γ. Κολέζα ● Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα - 2006 | ISBN 9789604426058 σελ.390

Γνωσιολογική & διδακτική προσέγγιση στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών

Γνωσιολογική & διδακτική προσέγγιση στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών

Γνωσιολογική και διδακτική προσέγγιση των στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών ● Ευγενία Γ. Κολέζα ● Εκδόσεις: Leader Books - 2000 | ISBN 9789607901187 σελ.296