Συγγραφέας: Γεώργιος Μαυρίδης

Συγγραφέας: Γεώργιος Μαυρίδης

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου: Μιγαδικοί αριθμοί & όριο – συνέχεια συνάρτησης

Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Μιγαδικοί αριθμοί & όριο - συνέχεια συνάρτησης

Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Μιγαδικοί αριθμοί και όριο - συνέχεια συνάρτησης | Μιγαδικοί αριθμοί - Όριο - Συνέχεια συνάρτησης - Διαφορικός λογισμός (Α μέρος) ● Γεώργιος Μαυρίδης ● Εκδόσεις: Μαυρίδη - 2007 | ISBN 9789608990111 σελ.336