Συγγραφέας: Γιώργος Βρύζας

Συγγραφέας: Γιώργος Βρύζας

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου κατεύθυνσης Α ● Γιώργος Βρύζας ● Ξιφαράς

Μαθηματικά Γ' Λυκείου κατεύθυνσης Α ● Γιώργος Βρύζας ● Ξιφαράς

Μαθηματικά Γ' Λυκείου κατεύθυνσης Α | Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης: Μιγαδικοί αριθμοί, Συναρτήσεις, Όριο - Συνέχεια συναρτήσεων, Ρυθμός μεταβολής ● Γιώργος Βρύζας ● Εκδόσεις: Ξιφαράς - 2011 | ISBN 9789609413329 σελ.624

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου κατεύθυνσης Β ● Γιώργος Βρύζας ● Ξιφαράς

Μαθηματικά Γ' Λυκείου κατεύθυνσης Β ● Γιώργος Βρύζας ● Ξιφαράς

Μαθηματικά Γ' Λυκείου κατεύθυνσης Β | Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης: Διαφορικός λογισμός, Ολοκληρωτικός λογισμός ● Γιώργος Βρύζας ● Εκδόσεις: Ξιφαράς - 2011 | ISBN 9789609413336 σελ.624

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ● Γ. Βρύζας

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ● Γ. Βρύζας

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης | Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. ● Γιώργος Βρύζας ● Εκδόσεις: Ξιφαράς - 2009 | ISBN 9789609413008 σελ.568