Συγγραφέας: Ηλίας Ρουσάλης

Συγγραφέας: Ηλίας Ρουσάλης

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης

Μαθηματικά Γ' Λυκείου

Μαθηματικά Γ' Λυκείου, θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης | Το 3ο και το 4ο θέμα, τελική επανάληψη πριν τις εξετάσεις. ● Ηλίας Ρουσάλης ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2014 | ISBN 9789601658032 σελ.72