Συγγραφέας: Ιωάννης Π. Κρόκος

Συγγραφέας: Ιωάννης Π. Κρόκος

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Αρνός

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Αρνός

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών | Στοιχεία Θεωρίας - μεθοδολογία - 160 Λυμένα Θέματα (για Φοιτητές Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Ε.Α.Π. - Ε.Μ.Π. ). ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Εκδόσεις: Αρνός - 2007 | ISBN 9789607225016 σελ.264