Συγγραφέας: Ιωάννης Σπηλιώτης

Συγγραφέας: Ιωάννης Σπηλιώτης

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις ● Ιωάννης Σπηλιώτης ● Εκδ. Συμεών

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις ● Ιωάννης Σπηλιώτης ● Εκδ. Συμεών

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις | Με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά ● Ιωάννης Σπηλιώτης ● Εκδόσεις: Συμεών - 2004 | ISBN 9789607888433 σελ.282