Συγγραφέας: Ιωάννης Ζαχαρίας

Συγγραφέας: Ιωάννης Ζαχαρίας

Super SOS βοηθήματα Μαθηματικά θετικής & τεχνολογικής κατ. Γ’ Λυκείου

Super SOS βοηθήματα Μαθηματικά θετικής & τεχνολογικής κατ. Γ' Λυκείου

Super SOS βοηθήματα Μαθηματικά θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου ● Ιωάννης Ζαχαρίας ● Εκδόσεις: New Editions - 2004 | ISBN 9789604032266 σελ.224

Super SOS βοηθήματα: Μαθηματικά θετικής τεχνολογικής κατ. Γ’ Λυκείου

Super SOS βοηθήματα: Μαθηματικά θετικής τεχνολογικής κατ. Γ' Λυκείου

Super SOS βοηθήματα: Μαθηματικά θετικής τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου ● Ιωάννης Ζαχαρίας ● Εκδόσεις: New Editions - 2004 | ISBN 9789604032136 σελ.159

Super SOS βοηθήματα Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου ● Ι. Ζαχαρίας

Super SOS βοηθήματα Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου ● Ι. Ζαχαρίας

Super SOS βοηθήματα Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου ● Ιωάννης Ζαχαρίας ● Εκδόσεις: New Editions - 2003 | ISBN 9789604031665 σελ.150