Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Τζιρώνης

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Τζιρώνης

Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων Α’ Γενικού Λυκείου, Α’ τεύχος

Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων Α' Γενικού Λυκείου

Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων Α' Γενικού Λυκείου, Α' τεύχος | Περιλαμβάνει ένθετο με τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου ● Κωνσταντίνος Τζιρώνης ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2011 | ISBN 9789601633367 σελ.632

Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου ● Κωνσταντίνος Τζιρώνης ● Εκδόσεις Πατάκη

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου ● Κωνσταντίνος Τζιρώνης ● Εκδόσεις Πατάκη

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου | Νέο πρόγραμμα - Συνοδεύεται από ένθετο με τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου ● Κωνσταντίνος Τζιρώνης ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2008 | ISBN 9789601622781 σελ.456