Συγγραφέας: Μαρία Χάλκου

Συγγραφέας: Μαρία Χάλκου

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια ● Μαρία Χάλκου ● Εκδόσεις: Χάλκου Μαρία Δημ. - 2009 | ISBN 9789609315555 σελ.423

Μελέτη Μαθηματικού περιεχομένου Βιενναίου Ελλην. φιλολογικού κώδικα

Μελέτη Μαθηματικού περιεχομένου Βιενναίου Ελλην. φιλολογικού κώδικα

Μελέτη Μαθηματικού περιεχομένου του Βιενναίου ελληνικού φιλολογικού κώδικα ● Μαρία Χάλκου ● Εκδόσεις: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ - 2006 | ISBN 9607856198 σελ.