Συγγραφέας: Μαριάννα Τζεκάκη

Συγγραφέας: Μαριάννα Τζεκάκη

Μαθηματική εκπάιδευση για τη προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Μαθηματική εκπάιδευση για τη προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Μαθηματική εκπάιδευση για τη προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία | Αλλάζοντας την τάξη των Μαθηματικών. ● Μαριάννα Τζεκάκη ● Εκδόσεις: Ζυγός - 2010 | ISBN 9789608065765 σελ.456