Βιβλία Μαθηματικών 1995

Βιβλία Μαθηματικών 1995

Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών ● Εκδόσεις Σταμούλη

Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών ● Εκδόσεις Σταμούλη

Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών | Οικονομικών και Διοικητικών επιστήμων. ● Αντώνιος Χ. Παναγιωτόπουλος ● Εκδόσεις: Σταμούλη - 1995 | ISBN 9789603510550 σελ.336

Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών ● Εκδόσεις Σταμούλη

Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών ● Εκδόσεις Σταμούλη

Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών | (Πρώτος τομος + παράρτημα λύσεων). ● Αντώνιος Χ. Παναγιωτόπουλος ● Εκδόσεις: Σταμούλη - 1995 | ISBN 9789603510468 σελ.276