Βιβλία Μαθηματικών 2000

Βιβλία Μαθηματικών 2000

Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους

Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους

Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους ● Γιώργος και Κώστας Δαρδανός ● Εκδόσεις: Gutenberg - 2000 | ISBN 9789600108484 σελ.416

Μαθηματικά Γ’ ενιαίου Λυκείου ● Αθανάσιος Καραγεωργός ● Έτος 2000

Μαθηματικά Γ' ενιαίου Λυκείου ● Αθανάσιος Καραγεωργός ● Έτος 2000

Μαθηματικά Γ' ενιαίου Λυκείου | Στατιστική - πιθανότητες. ● Αθανάσιος Καραγεωργός ● Εκδόσεις: Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών - 2000 | ISBN 9789607145932 σελ.368

Παιχνίδια του μυαλού ● Θανάσης Γιαλούρης ● Εκδόσεις Αναστασιάδης

Παιχνίδια του μυαλού ● Θανάσης Γιαλούρης ● Εκδόσεις Αναστασιάδης

Παιχνίδια του μυαλού | Μαθηματικές και νοητικές σπαζοκεφαλιές. ● Θανάσης Γιαλούρης ● Εκδόσεις: Αναστασιάδης - 2000 | ISBN 9789607198754 σελ.158