Βιβλία Μαθηματικών 2005

Βιβλία Μαθηματικών 2005

Μετασχηματισμοί συναρτήσεων Laplace, Fourier ● Γεράσιμος Λεγάτος

Μετασχηματισμοί συναρτήσεων Laplace

Μετασχηματισμοί συναρτήσεων | Laplace, Fourier, αρμονική ανάλυση ● Γεράσιμος Α. Λεγάτος ● Εκδόσεις: Σύγχρονη Εκδοτική - 2005 | ISBN 9789608165908 σελ.432

Μαθηματική Ανάλυση ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● 9789604319640

Μαθηματική Ανάλυση ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● 9789604319640

Μαθηματική Ανάλυση | Λογισμός πολλών μεταβλητών (για τους φοιτητές των ΑΕΙ - ΤΕΙ). ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2005 | ISBN 9789604319640 σελ.288